2012

30. november Hosťovanie na prvom koncerte vianočnej šnúry Zvolenského speváckeho zboru Zvolen, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety
7. december Spišské zborové dni Spišská Nová Ves, Reduta
11. december 60. výročie Geologického prieskumu a geológie na Spiši Spišská Nová Ves, ŠGÚDŠ