Foto

Hostia: La Femme - Marta Ďumbalová a Michaela Kukurová - spev, Aleš Solárik - klavír (Banská Bystrica); Ján Bogdan - violončelo, Irena Červenáková - klavír (Košice)

CANTUS VILLA NOVA a SOCIETAS CANTICA, Komorný miešaný spevácky zbor z Vranova nad Topľou (23. 10. 2014 - Evanjelický kostol a. v. v Spišskej Novej Vsi)

Novoročný koncert PF 2013, hostia: OTTO VOCE, VOCALS (22. 1. 2013 Spišská Nová Ves, Reduta)

200. výročie narodenia Sama Tomášika (31. 1 . 2013, Spišská Nová Ves, Matica slovenská)

Cantus Villa Nova ako hosť na jednom z vianočných koncertov Zvolenského speváckeho zboru (30. 11. 2012, Zvolen, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety)