Pripravujeme

10. január 2019 o 18.00 hod. - koncertná sála Reduty

NOVOROČNÝ KONCERT  PF 2019

Spoluúčinkujú: Myroslava  Havryliuk - mezzosoprán

Júlia Grejtáková - klavír

Timotej Zavacký - gitara