Udialo sa

10. január

Novoročný koncert PF 2019                                                                                 hostia: Miroslava Havryliuk – mezzosoprán; Júlia Grejtáková -- klavír;                Timotej Zavacký – gitara

Spišská Nová Ves, Reduta

5. máj

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade

Kežmarok,                      Hradná kaplnka

29. - 30. jún

Koncerty priateľstva                                                                                                hosť: Spevácky zbor mesta Grójec, Poľsko

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v. Smižany, Kultúrny dom

28. - 29. september

Koncerty chórów                                                                                                  Cantus Villa Nova  a Chór Miasta Grójec 

Grójecky ośródek kultury - Grójec                                 Palac Mala Wieś

5. október

Medzinárodná prehliadka spevokolov - 7. ročník                                       Účinkovali: Zborovčan -  Zborov, Adoramus - Slovinsko, Belfersingers - Poľsko,  Cantus Villa Nova - Spišská Nová Ves

Kostol sv. Žofie - Zborov

12. október

Zvolenský festival speváckych zborov – 11. ročník                                           Účinkovali: Zvolenský spevácky zbor, Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka - Moravský Krumlov, Spevácky zbor mesta Brezna, Cantus Villa Nova - Spišská Nová Ves

Kongresové centrum Technickej univerzity            vo Zvolene

 

24. január Novoročný koncert PF 2018

hosť: Alena Kropáčková - mezzosoprán; Júlia Grejtáková - klavír

Spišská Nová Ves,  Reduta
20. máj
Spišský Jeruzalem 2018 Spišská kapitula, Katedrála sv. Martina
7. jún Benefičný koncert (na podporu liečby po ťažkom ochorení)

hosť: Aneta Holá - soprán; Júlia Grejtáková - klavír

Spišská Nová Ves, Reduta
30. november Spišské zborové dni (regionálna prehliadka speváckych zborov)

Spišská Nová Ves,  Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

12. december Čarokrásne Vianoce - vianočný koncert na Kežmarskom hrade Kežmarok, Hradná kaplnka
19. január Novoročný koncert PF 2017

hostia: Šansónové zoskupenie PAS DE PITIÉ! (Banská Bystrica) a Komorný spevácky zbor VOCALS (Prešov)

Spišská Nová Ves,  Reduta
3. máj Večer priateľov zborového spevu

hosť: Miešaný spevácky zbor LAUDA (Sankt Peterburg - Rusko)

Spišská Nová Ves,  Reduta
17. máj Vernisáž výstavy SPIŠRELIGFILA 2017 Spišská Nová Ves
1. september Koncert pre kúpeľných hostí Kúpele Vyšné Ružbachy, kaviareň Biely dom
10. december Mikulášsky koncert

hostia: Michalela Kukurová - soprán; OMNIA - Miešaný spevácky zbor zo Žiliny

Spišská Nová Ves, Reduta
19. január Novoročný koncert PF 2016

hosť: Hudobná formácia ESPECIAS (Banská Bystrica)

Spišská Nová Ves,  Reduta
28. - 29. máj
X. slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca (súťažná prehliadka speváckych zborov)
Košice, Kunsthalle
17. september Cantat 206 - Festival speváckych zborov Česká Lípa
Česká Lípa (ČR)
23. november Spišské zborové dni (regionálna prehliadka speváckych zborov) Spišská Nová Ves, Reduta


4. január Spoločný vianočný koncert so Ženským komorným zborom VOCALS z Prešova Prešov, Kostol sv. Jozefa
11. január Novoročný koncert Dievčenského speváckeho zboru Iuventus Paedagogica pri SPgŠ v Levoči - spoluúčinkovanie Levoča, Kongresová sála
20. január Novoročný koncert PF 2015

hostia: La Femme (M. Ďumbalová a M. Kukurová - spev), Aleš Solárik - klavír (Banská Bystrica); Ján Bogdan - violončelo, Irena Červenáková - klavír (Košice)

Spišská Nová Ves, Reduta
7. február IX. slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca (nesúťažná prehliadka) Košice, Kulturpark
13. máj Benefičný koncert pre Šimonka Henčeka

hostia: Chorus Minor - Levoča, Miroslav Kopnický - organ,  Galina Fľaková - husle, Marek Kamenický - klasická gitara, Martin Louma - keyboard

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.
5. júl Spoločný koncert s rakúskym zborom E-chor Baden z Badenu  (Rakúsko) Spišská Nová Ves, Reduta
24. september Koncert na 8. klinicko-logopedických dňoch (konferencia s medzinárodnou účasťou) Smižany - Čingov
13. november Večer priateľov zborového spevu

hosť: Detský spevácky zbor Pro Musica - Magnólia (Michalovce - Sobrance)

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.

12. december

Spišsko-nemecké Vianoce Svit, Evanjelický kostol
22. január Novoročný koncert PF 2014

hostia: Jakub Pustina - barytón a Richard Pohl - klavír, ČR; Komorné       zoskupenie La Speranza, Poprad

Spišská Nová Ves, Reduta

2. máj Spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia tragického úmrtia         Milana Rastislava Štefánika

Spišská Nová Ves, Pamätník M. R. Štefánika

30. máj 170. výročie vzniku štátnej hymny a exodu štúrovcov z Bratislavy do Levoče

Spišská Nová Ves, Dom Matice slovenskej

12. jún Stretnutie dvoch zborov CANTUS VILLA NOVA a IUVENTUS         PAEDAGOGICA

Spišská Nová Ves,       Galéria umelcov Spiša

24. október Večer priateľov zborového spevu

hosť: SOCIETAS CANTICA, Komorný miešaný spevácky zbor z Vranova               nad Topľou

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.

21. november Spišské zborové dni (nesúťažná prehliadka) Spišská Nová Ves, Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

 

22. január Novoročný koncert PF 2013

hostia: vokálne zoskupenie OTTO VOCE  - Banská Bystrica; Ženský komorný zbor VOCALS - Prešov

Spišská Nová Ves, Reduta
31. január 200. výročie narodenia Sama Tomášika Spišská Nová Ves, Matica slovenská
19. máj Spišský Jeruzalem Spišské Podhradie
27. jún Magické tóny - koncert venovaný solúnskym vierozvestcom Spišská Nová Ves, Galéria umelcov Spiša
25. september 150. výročie Matice slovenskej Spišská Nová Ves, Múzeum
8. november Večer priateľov zborového spevu

hosť: Zvolenský spevácky zbor

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.
30. november Hosťovanie na prvom koncerte vianočnej šnúry Zvolenského speváckeho zboru Zvolen, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety
7. december Spišské zborové dni Spišská Nová Ves, Reduta
11. december 60. výročie Geologického prieskumu a geológie na Spiši Spišská Nová Ves, ŠGÚDŠ