2014

22. január Novoročný koncert PF 2014

hostia: Jakub Pustina - barytón a Richard Pohl - klavír, ČR; Komorné       zoskupenie La Speranza, Poprad

Spišská Nová Ves, Reduta

2. máj Spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia tragického úmrtia         Milana Rastislava Štefánika

Spišská Nová Ves, Pamätník M. R. Štefánika

30. máj 170. výročie vzniku štátnej hymny a exodu štúrovcov z Bratislavy do Levoče

Spišská Nová Ves, Dom Matice slovenskej

12. jún Stretnutie dvoch zborov CANTUS VILLA NOVA a IUVENTUS         PAEDAGOGICA

Spišská Nová Ves,       Galéria umelcov Spiša

24. október Večer priateľov zborového spevu

hosť: SOCIETAS CANTICA, Komorný miešaný spevácky zbor z Vranova               nad Topľou

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.

21. november Spišské zborové dni (nesúťažná prehliadka) Spišská Nová Ves, Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána