2017

19. január Novoročný koncert PF 2017

hostia: Šansónové zoskupenie PAS DE PITIÉ! (Banská Bystrica) a Komorný spevácky zbor VOCALS (Prešov)

Spišská Nová Ves,  Reduta
3. máj Večer priateľov zborového spevu

hosť: Miešaný spevácky zbor LAUDA (Sankt Peterburg - Rusko)

Spišská Nová Ves,  Reduta