2018

24. január Novoročný koncert PF 2018

hosť: Alena Kropáčková - mezzosoprán; Júlia Grejtáková - klavír

Spišská Nová Ves,  Reduta
20. máj
Spišský Jeruzalem 2018 Spišská kapitula, Katedrála sv. Martina
7. jún Benefičný koncert (na podporu liečby po ťažkom ochorení)

hosť: Aneta Holá - soprán; Júlia Grejtáková - klavír

Spišská Nová Ves, Reduta
30. november Spišské zborové dni (regionálna prehliadka speváckych zborov)

Spišská Nová Ves,  Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

12. december Čarokrásne Vianoce - vianočný koncert na Kežmarskom hrade Kežmarok, Hradná kaplnka