Kontakty

Občianske združenie Cantus Villa Nova, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves (v skratke CVN) je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-40113

       

Sídlo združenia:

Slovenská 28, 052 01  Spišská Nová Ves

             

e-mail:

IČO: 42251583
DIČ: 2023652840

 

Ak máte záujem spievať v našom zbore, radi Vás medzi sebou privítame. Bližšie informácie Vám poskytneme každú stredu od 16.30 h (okrem školských prázdnin) v Multicentre v Spišskej Novej Vsi.