Repertoár

Repertoár zboru Cantus Villa Nova vychádza z potrieb klasického speváckozborového telesa. Obsahuje teda hudobné diela svetského aj cirkevného charakteru od obdobia baroka a renesancie až po súčasnú tvorbu. V repertoári prevládajú skladby a capella. Zbor s veľkou obľubou interpretuje hlavne skladby klasickej polyfónie, ale tiež rôzne úpravy a prepracovania motívov ľudových piesní. V poslednej dobe sa zbor zameriava na interpretáciu madrigalovej tvorby. Značnú časť repertoáru zboru tvoria latinské cirkevné skladby, protestantské chorály, no aj rôzne úpravy skladieb z liturgie východného obradu. Cantus Villa Nova interpretuje skladby prevažne v origináloch a vo viacerých svetových jazykoch. V jeho repertoári nechýbajú skladby svetových velikánov hudby, akými sú O. di Lasso, J. Gallus, H. L. Hassler, G. G. Gastoldi, L. Viadana, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, N. A. Rimskij-Korsakov či D. Grečaninov, ale tiež českých a slovenských skladateľov, napríklad A. Dvořáka, B. Smetanu, Z. Lukáša, M. Schneidera-Trnavského, M. Moyzesa, J. Valašťana-Dolinského, E. Suchoňa, J. Cikkera a iných.